Skip to main content

Nové zmeny v zákone o identifikácii zvierat

Od 1.11.2011 musí byť každý pes, mačka, fretka nezameniteľne označený do 8 týždňov ich veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.
Identifikáciou sa rozumie označenie zvieraťa transpondérom (mikročipom) alebo tetovanie (ak bolo tetovanie vykonané po 3. júli 2011, musia byť zvieratá dodatočne označené transpondérom).
Výnimkou sú psi, mačky, fretky narodené pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (t.j. pred 1.11.2011). Pre tieto zvieratá platí prechodné obdobie, ktoré končí 30. septembra 2013 a počas ktorého musia byť psi, mačky, fretky označené transpondérom alebo tetovaním (na psy, mačky a fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo držby inej osoby, sa toto prechodné obdobie nevzťahuje - napr. psíka, ktorý sa narodil 15. mája 2008 stačí označiť do 30.9.2013, ale len v tom prípade, ak sa nepredáva; akonáhle mení zviera vlastníka, musí byť označené).
Aplikáciu transpondérov spĺňajúcich normu ISO11784 vykonávame na našom pracovisku na Akademickej ulici 3, aj na našej pobočke na Hornočermánskej ulici 4 v Nitre.

Veterinárna klinika Nitra

Akademická 3
949 01 Nitra

www.veterinarnaklinikanitra.sk
vetcentrum@veterinarnaklinikanitra.sk

Viac informácií v sekcii kontakty.

Ordinačné hodiny

Po - Pi 9.00 - 18.00
So - 9.00 - 12.00
Nedeľa a sviatky pohotovosť po telefonickom dohovore

V prípade nutnosti volajte:
037 / 651 39 13

Naša klinika ošetruje

Malé zvieratá
Exotické zvieratá
Kone
Hospodárske zvieratá

Sledujte tiež sekciu články pre aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivých zvierat.