Skip to main content

Stomatológia

Obr.č.1.jpg

Veterinárna stomatológia – týka sa aj môjho psa či mačky?

Viacerí chovatelia psov a mačiek poznajú zážitok, keď pri kontakte so svojim miláčikom citia z jeho ústnej dutiny intenzívny nepríjemný zápach (halitosis), ktorý je niekedy skutočne na nevydržanie. Nie sú zriedkavými vyjadrenia chovateľov: „Moja mačka prestala priijímať krmivo; jej zuby nevyzerajú vôbec dobre, asi jej postupne vapadajú, a ten zápach z úst!“ „Môjmu psovi strašne páchne z úst a jeho zuby vyzerajú hrozne...“ alebo: „ môj pes už nemá takmer nijaké zuby, a tie čo má vyzerajú zúfalo, to nehovorím o zápachu z úst...“ Je takýto stav normálny a nevyhnutný? Je škoda, že mnohí chovatelia, i napriek nespornej snahe a záujmu vytvárať pre svojich miláčikov čo najoptimálnejšie podmienky pre ich šťastný život, vedome či nevedome ignorujú hygienu a stav ústnej dutiny, konkrétne zubov/dentície. Častokrát jedinou cielenou aktivitou v tomto smere je občasné podávanie tzv. zuby čistiacich tyčiniek či hračiek resp. predkladanie špeciálnych krmív s vierou, že zuby sa týmto spôsobom udržia v potrebnej kondícii a optimálnom stave. Ako však ukazuje veterinárna stomatologická prax, tento prístup je absolútne nevystačujúci. V tomto kontexte je na mieste otázka, prečo by zdravotný stav zubov a celej ústnej dutiny našich štvornohých miláčikov mal byť horší od stavu, o aký sa snažíme my, ľudia? Či si myslíme, že zvieratá nemôžu zdravotne trpieť podobne ako my? Ak výskumom bola zistená súvislosť nedostatočnej orálnej hygieny so zvýšenou úmrtnosťou ludí (napr. DeStefano F, Andra RF, Kahn HS, et al. “Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality” British Medical Journal 1993; 306: 688), prečo by táto súvislosť nemala platiť aj u zvierat?

Chrup mäsožravcov sa od ľudského chrupu v makroanatomickom pohľade síce líši, ale zastúpenie tkanív, ich mikroštruktúra, fyziologické a patofyziologické procesy v nich prebiehajúce majú rovnaké princípy ako u ľudí. V tomto kontexte potom ale platí, že ak je pri dentálnom ochorení prirodzená bariéra tvoriaca hranicu medzi vonkajším (ústna dutina) a vnútorným (krvný obeh) prostredím organizmu poškodená, môžeme očakávať, že baktérie a ich toxíny vstúpia do krvného obehu, ktorým sa dostávajú do životne dôležitých orgánov (obličky, pečeň, srdce) a tieto permanentne poškodzujú. V istom okamihu môžu dokonca spôsobiť aj ich akútne poškodenie s fatálnym koncom. V prípade, že dentálne ochorenie je stomatologicky riešené a zvieraťu sa dostane vhodná starostlivosť, zvieratá, v dôsledku eliminácie orálnej infekcie a s ňou spojenej intoxikácie, vykazujú výrazne zlepšený zdravotný stav, čo sa prejaví aj ich dlhšou životnosťou.

Ako predchádzať uvedeným problémom? K tomu, aby v ústnej dutine psa či mačky prišlo k náprave je v prvom rade treba, aby sa im ich majiteľ pozrel do ústnej dutiny – je to nesporne prvý a veľmi jednoduchý krok majiteľa k výraznému zlepšeniu zdravia svojho zverenca. Čo môže majiteľ pri takejto kontrole zistiť? K príznakom dentálnych problémov patria: zápach z úst, červené a opuchnuté dasná, prípadne ich časti, žltá až žltohnedá hmota (zubný kameň) usadená na zuboch či okolo nich, zlomené, prípadne silne opotrebované zuby, ohraničené opuchy resp. neobvyklé útvary okolo dasien či zubov. Taktiež znížený až chýbajúci apetít, pretrvávajúca výrazná salivácia (slinotok), opuch častí tváre, neochota zvieraťa otvoriť prípadne zavrieť ústa, to všetko sú príznaky naznačujúce problémy v ústnej dutine. Akýkoľvek z uvedených príznakov a nálezov je dôvodom k návšteve veterinárneho lekára/stomatológa, a to čo najskôr, aby sa predišlo trvalému poškodeniu zdravia zvieraťa a zachránilo sa to, čo sa zachrániť ešte dá.

Má môj psík/mačka bolesti kvôli problémom so zubami? Mnohí chovatelia si neuvedomujú, že ich štvornohý miláčík môže byť vystavený silným bolestivým stavom práve v dôsledku akútne či chronicky prebiehajúceho dentálneho ochorenia. Psík, mačka, ale aj iné zvieratá dokážu v značnej miere potláčať bolesť a skrývať jej prejavy (sú k tomu fylogeneticky adaptované), takže sa môže zdať, že je s nimi všetko v úplnom poriadku. Pohľad do ústnej dutiny a odhalenie niektorých z vyššie uvedených príznakov nás však rýchlo vyvedie z omylu. Drvivá väčšina z uvádzaných nálezov je sprevádzaná bolesťou a aj možnými celkovými poruchami zdravia – stačí si spomenúť na dentálne problémy, ktoré prežívame my ľudia..

Sú ochorenia chrupu psov a mačiek časté? Z hľadiska častosti (incidencie) výskytu dentálne ochorenia patria k najbežnejším problémom, s akým sa vo veterinárnej starostlivosti/medicíne malých zvierat možno stretnúť. Môžu sa objaviť už v prvom roku života, ale ich častosť sa zvyčajne výrazne zvyšuje počnúc tretím rokom.

Ako predchádzať ochoreniam chrupu? Základným krokom je prevencia. Jej neoddeliteľnou súčasťou je pravidelná kontrola chrupu. V tomto kontexte za optimálne možno považovať stomatologické vyšetrenie psa/mačky jedenkrát do roka. V prípade pacientov, ktorí už trpia problémami v ústnej dutine alebo majú predispozíciu k častejšiemu výskytu dentálnych problémov (napr. plemenná príslušnosť – yorkšírsky teriér, trpazličí pudel, čivava, shi-tzu; anatomická stavba chrupu; už existujúce vady chrupu; zloženie potravy, slín...) je kontrola u stomatológa odporúčaná častejšie (podľa potreby, resp. jedenkrát za polroka). Veterinárni lekári Vet-centra v rámci bežného klinického vyšetrenia zvieraťa rutinne kontrolujú ústnu dutinu a stav chrupu pacientov s cieľom zabezpečiť dentálne zdravie vašich zvierat. Výsledkom takejto kontroly je objednanie pacienta k stomatologickému ošetreniu na dojednaný termín. Ideálne však je, keď chovateľ svojho zverenca zaradí do systému pravidelných stomatologických kontrôl, ktoré stomatologické pracovisko Vet-centra ponúka. Je samozrejmé, že k vykonaniu detailnej kontroly stavu dentície, ústnej dutiny a priľahlých štruktúr je vhodné zviera minimálne sedovať resp. uviesť do anestézy a, ak je to indikované, tak vykonať aj RTG vyšetrenie. Súčasťou takejto kontroly je aj šetrné odstránenie plaku a zubného kameňa.

Prostredníctvom pravidelnej kontroly a čistenia zubov, domácej starostlivosti zo strany majiteľa, ako aj správne zvolenej výživy (konzultácie a programy na riešenie zdravotných problémov prostredníctvom výživy poskytujeme tiež) vieme predchádzať zdravotným problémom skôr ako sa tieto objavia, a ak sa už objavia, dokážeme zmierniť ich dopad na organizmus.

Stomatologická starostlivosť o Vaše zvieratá by nemala byť výsledkom Vašej odpovede na otázku áno či nie, ale by sa mala stať automatickou súčasťou Vami požadovanej rutinnej starostlivosti veterinárneho lekára o Vašich miláčikov, podobne ako je tomu napríklad v prípade pravidelných preventívnych vakcinácií a odčervení.

Nenechajte stav dentície vášho štvornohého miláčika dospieť do podoby akú vidno na obrázku č.1.

Stomatologická ambulancia Vet-centra disponuje kompletnou stomatologickou jednotkou (ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, turbína, mikromotor, vodná a vzduchová pištoľ, odsávačka tekutín, chirurgická lampa), čo spolu s príslušnými nástrojmi a profesionálnym vybavením umožňuje robiť potrebné stomatologické zákroky v ústnej dutine zvierat.

V prípade Vášho záujmu o stomatologickú kontrolu a ošetrenie Vášho psíka či mačky, prípadne konzultácií v oblasti veterinárnej stomatológie kontaktujte Vet-centrum na tel. čísle resp. e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch našej webovej stránky. Radi Vás privítame.

Vaša spokojnosť je naším cieľom!

Obr. č.1: Zubný kameň pokrývajúci zuby psa

Veterinárna klinika Nitra

Akademická 3
949 01 Nitra

www.veterinarnaklinikanitra.sk
vetcentrum@veterinarnaklinikanitra.sk

Viac informácií v sekcii kontakty.

Ordinačné hodiny

Po - Pi 9.00 - 18.00
So - 9.00 - 12.00
Nedeľa a sviatky pohotovosť po telefonickom dohovore

V prípade nutnosti volajte:
037 / 651 39 13

Naša klinika ošetruje

Malé zvieratá
Exotické zvieratá
Kone
Hospodárske zvieratá

Sledujte tiež sekciu články pre aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivých zvierat.